Styret 2016

Løv-Ham Håndball har følgende personer i styret:

Rolle: Navn: Telefon: Epost:
Leder Linda Arnesen 926 32 131

linda_arnesen@msn.com

Lena O. Hopland 922 58 223 lenhop@online.no
Kari Anne Kvalvåg 958 32 938 kvalvagen@yahoo.com
Kjetil Heggelund  934 27 791

khegge@broadpark.no 

Steinar Dyrøy 974 92 597 steinar.dyroy@hotmail.com